Dekriminalizimi, Administrata nis vetëdeklarimin, DAP: Nëse dikush e vonon, humb punën

Dekriminalizimi, Administrata nis vetëdeklarimin, DAP: Nëse dikush e vonon, humb punën

Departamenti i Administratës Publike ka nisur procesin e dekriminalizimit, sipas ligjit të miratuar nga Parlamenti.

Ligji parashikon se DAP do të mbledhë formularët e vetëdeklarimit për të gjithë punonjësit e Shërbimit Civil si dhe për drejtuesit e të gjithë niveleve të institucioneve që trajtohen jo me ligjin “Për nëpunësin civil”, por me Kodin e Punës.

DAP ka njoftuar të gjitha institucionet lidhur me detyrimin e tyre ligjor për vetëdeklarim.

Ky vetëdeklarim duhet të mbyllet deri në datën 5 maj.

Related posts