Mbill pemën tënde në Berat

Mbill pemën tënde në Berat

Mbill pemën tënde në Berat është një nismë qytetare që ju fton të konribuoni vullnetarisht në gjelbërimin e qytetit tonë. Le të mbjellim nga një pemë, e të bëhemi shembull I padiskutueshem I qytetarisë dhe dashurisë per qytetin tonë, për të cilin fjalët nuk do të mjaftojnin per t’ia përshkruar magjine.

Related posts