Ish-prokurori i Beratit kandidat për SPAK/Si ka ndryshuar pasuria e tij në 9 vite

Ish-prokurori i Beratit kandidat për SPAK/Si ka ndryshuar pasuria e tij në 9 vite

Struktura e Posaçme Antikorrupsion pritet të pastrojë skenën politike dhe jo vetëm nga krimi dhe korrupsioni. Por, fillimisht duhet të krijohet SPAK.

Prej 10 ditësh, është hapur gara për të qenë pjesë e SPAK –ut, mirëpo kandidimet kanë qenë të pakta për të mos thënë fare.

Duket se prokurorët janë të trembur, pasi jo vetëm ata por edhe të afërm e familjarë të tyre do të jenë nën përgjim, e do të kontrollohen për çdo llogari bankare.

Kandidati i parë që ka thyer akullin është prokurori i Krimeve të Rënda, Klodjan Braho.

Ky i fundit po heton ish kryeprokurorin Adriatik Llalla, ndërsa më herët  ka hetuar edhe ish-kryebashkiakun e Vlorës, Shpëtim Gjika, i cili akuzohej për falsifikim të dokumenteve dhe ndërtimit të paligjshëm.

Braho ende nuk ka kaluar në procesin e Vettingun, megjithëse është në listën prioritare të shpallur nga KPK.

“Beratinews.com” sjell pasurinë e deklaruar nga prokurori Braho, sipas të dhënave të publikuara nga Open Spending Albania.

Prokurori Braho  në nisje të karrierës së tij në Berat, rezulton i varfër dhe më vonë, në vitin 2010 ka nisur ta marrë veten ekonomikisht.

Thënë ndryshe ka shtuar të ardhurat dhe është bërë me apartament në Tiranë. Pasi mund të thuhet se është rehatuar si prokuror por edhe si profesor në universitet private, në vitin 2015 ka qëlluar në shenjë, tek një punonjëse e administratës.

Bëhet fjalë për bashkëshorten e tij, cila punon në Hipotekën e Tiranës, dhe që rezulton me një pasuri modeste.

Deklarata fillestare e vitit 2007

Kursime dhe shpërblime nga shkolla e magjistratuarës në vlerën 90 mijë lekë.

Të ardhura dhe shpërblime si student në Shkollën e Magjistraturës në vlerën 367.200 lekë.

Deklarata e vitit 2007

Paga dhe shpërblime nga puna në Prokurorinë e Beratit në vlerën 115.000 lekë.

Deklarata e vitit 2008

Shtesa nga paga si prokuror në Berat, në vlerën 200.000 lekë.

Te ardhura nga paga si Prokuror, duke shtuar shtesat dhe shpërblime në punë, nga data 01.01.2008 deri në datë 31.12.2008.

Shuma neto : 1.053.047 leke.

Të ardhura nga botimi ne revisten “Jeta Juridike” të Shkollës së Magjistraturës, të një artikulli shkcencor, në shumën  12.600 lekë.

Të ardhura si anëtar i Bordit të Shkollës së Magjistraturës, Tiranë, në shumën 18.000 lekë.

Deklarata e vitit 2009

Shtesa në të holla, të ardhura nga paga si Prokuror, në shumën 200.000 lekë.

Llogari depozite ekstra, krijuar në Janar 2009. Burimi:Nga të ardhurat nga paga si Prokuror plus interesa në vlerën 52.500 lekë.

Të ardhura nga paga si prokuror, duke shtuar shtesa dhe  shpërblime në punë në vlerën 996 282 lekë.

Deklarata e vitit 2010

Shtesa në të holla, të ardhura nga paga si Prokuror si dhe nga paga si Pedagog i jashtëm në Universitetin UFO, Dega Berat, në vlerën 210.000  lekë.

Blerje automjeti tip Benz, kontrate shitje dt.20.03.2010, në vlerën 250.000  lekë.

Burimi nga të ardhurat nga paga si Prokuror si dhe kursimet.

Kontratë porosie për blerje apartamentin me sipërfaqe totale 73.57 m2,, në vlerën 29.428 euro.

Burimi nga të ardhurat e marra me kredi dhe huamarrje.

Te ardhura nga paga si Prokuror, duke shtuar shtesat dhe shpërblime në punë, nga data 01.01.2010 deri në date 31.12.2010, në shumën neto : 1.013.991 leke.

Të ardhura nga puna si pedagog i jashtëm në Universitetin UFO, Dega Berat, për periudhën Tetor-Dhjetor 2010, në shumën neto në vlerën 72.000  lekë.

Kredi për blerje apartamenti në Tiranë, në shumën 2.800.000 në Tiranë, me 9.68 interes në vit, me afat 20 vjet, me këst mujor 26,698.23 lekë. Kontratë kredie dt.10.07.2010, kësti i parë ka filluar me datë 16.08.2010.

Janë paguar 133,491.15 lekë, ndërsa janë papaguar 2,782,418.79 lekë.

Detyrim huamarrje ne vitin 2010,  në vlerën  5000 euro.

Detyrim i pashlyer, i lidhur me kontratën e pronësisë dt.12.06.2010, në vlerën 4.428 euro.

Deklarata e vitit 2011

Shtesa në të holla, të ardhura nga paga si Prokuror si dhe nga paga si Pedagog i jashtëm në Universitetin UFO, Dega Berat, si dhe pagesat si Pedagog i jashtëm në Fakultetin Justiniani I, Tiranë, në shumën 50.000 lekë.

Të ardhura nga paga si Prokuror, duke shtuar shtesat dhe shpërblime në punë, nga data 01.01.2011 deri në datë 31.12.2011.

Shuma neto:1.070.410 lekë.

Të ardhura nga puna si pedagog i jashtëm në Universitetin UFO, Dega Berat, për vitin 2011.

Shuma neto: 90.000 lekë.

Të ardhura nga puna si pedagog i jashtëm ne Fakultetin e Drejtësisë Justiniani I, Tiranë, për vitin 2011.

Shuma neto: 32.400 lekë.

Kredi për blerje apartamenti në Tiranë, në shumën 2.800.000  lekë, me normë aktuale të interesit në vit 8.63, me afat 20 vjet, me këst mujor 24,793.43 lekë. Kontratë kredie dt.I0.07.2010, kësti i parë ka filluar me datë 16.08.2010.

Nga data 01.01.2011 deri me datë 31.12.2011 është shlyer shuma prej 297,521.16  lekë. Pra, 12 këste.   Është e pa shklyer shuma 2,722,009.70 lekë.

Detyrim huamarrje qe ne vitin 2010, në shumën 5000 euro.

Detyrim i pashlyer, që në vitin 2010, i lidhur me kontratën e porosisë dt.12.06.2010, në vlerën 4.428 euro.

Detyrim i pashlyer lidhur me llogarinë e kartës së kreditit, në shumën 500 euro, detyrim i lindur gjatë vitit 2011. Është shlyer gjatë vitit 2011 shuma prej 100 euro dhe mbetet pa u shlyer shuma prej 400 euro.

Deklarata e vitit 2012

Shtesa në të holla, të ardhura nga paga si Prokuror, si dhe nga paga si Pedagog i jashtëm në Fakultetin Justiniani l, Tiranë, në vlerën 200.000 lekë.

Të ardhura nga paga si Prokuror, duke shtuar shtesat dhe shpërblime në punë nga data 01. 01. 2013 deri me datë 31.1.2013 .

Shuma neto 1 090 916 lekë.

Të ardhura nga puna si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Drejtësisë Justiniani I, Tiranë, për vitin 2013. Shuma neto: 20.256,53  lekë.

Kredi për blerje apartamenti në Tiranë, në shumën 2.800.000 Iekë, me normë të interesit në vitin 2013 prej 8.39, me afat 20 vjet, me këst mujor 24,417.84 leke. Kontratë kredie dt.10.07.2010, kësti i parë ka filluar me datë 16.08.2010.

Nga data 01.01.2013 deri me datë 31.12.2013 është shlyer shuma prej 293,978.94 lekë. Pra, 12 keste, 11 këste në shumën 24,417.84 lekë dhe një këst në shumën 25,382.70 lekë.

Detyrim huamarrje që në vitin 2010,  në vlerën 5000 euro.

Detyrim i pashlyer, që në vitin 2010, i lidhur me kontratën e porosisë dt 12 06.2010, në 4.428 euro.

Deklarata e vitit 2013

Shtesa në të holla, të ardhura nga paga si Prokuror, si dhe nga paga si Pedagog, në shumën 200.000 lekë.

Të ardhura nga paga si Prokuror, duke shtuar shtesat dhe shpërblime në punë, nga data 01 01 2013 deri në datë 31.12.2013.

Shuma neto 1 090 916  lekë

Të ardhura nga puna si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Drejtesisë Justiniani I, Tiranë, për vitin 2013.

Shuma neto: 20.256,53 lekë.

Kredi për blerje apartamenti në Tiranë, në shumën 2.800.000 Iekë, me normë të interesit në vitin 2013 prej 8.39, me afat 20 vjet, me këst mujor 24,417.84 lekë. Kontratë kredie dt.10.07.2010, kësti i parë ka filluar me datë 16.08.2010.

Nga data 01.01.2013 deri me datë 31.12.2013 është shlyer shuma prej 293,978.94 lekë. Pra,12 keste, 11 këste në shumën 24,417 84 lekë dhe një këst në shumën 25,382.70 lekë.

Detyrim huamarrje që në vitin 2010, në vlerën 5000 euro.

Detyrim i pashlyer, që në vitin 2010, i Iidhur me kontratën e porosisë dt 12 06.2010, në shumën 4.428 euro.

Deklarata e vitit 2014

Shtesa në të holla. Të ardhura nga paga si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, në shumën 175.000 lekë.

Te ardhura nga paga si Prokuror, duke shtuar shtesat dhe shpërblime në paga  nga data 01.01.2014 deri në datë 31.12.2014.

Shuma neto: 1.341013 lekë.

Të ardhura nga dietat për shkak të pjesëmarrjes në disa takime periodike ne vitin 2014, të organizuara nga programi OPDAT në Shqipëri.

Shuma neto: 24.410 lekë.

Kredi për blerje apartamentit në Tiranë, në shumën 2.800.000 lekë, me normë të interesit në vitin 2014 prej 5.6, me afat 20 vjet, me këst mujor 20,209.58 lekë. Kontratë kredie dt.10.07.2010, kësti i parë ka filluar me datë 16.08.2010.

Detyrim huamarrje që në vitin 2010, në vlerën 5 000 euro.

Detyrim i pashlyer, që në vitin 2010, i lidhur me kontraten e porosisë dt.12.06.2010, në shumën 4.428 euro.

Deklarata e vitit 2015

Shtesa në të holla të ardhura nga puna si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë si dhe interesat e llogarisë bankare të kursimit.

Shuma prej 100.000 lekësh në gjendje cash. Shuma 8 167 82 lekë në llogarinë bankare të kursimit. Gjithsej 108.167.82 lekë.

Shlyerje detyrimi i lidhur me kontraten e porosisë në vlerën 3 000 Euro

Llogaria bankare e lidhur me kartën e kreditit me kufi deri në shumën 500 euro.

Llogaria përdoret vetëm  për kthimin e shumave  të bankës në rastet kur përdoret karta e kreditit. Gjendja deri më datë 31.12.2015, në shumën 20.26 euro.

Shlyerje e kësteve të kredisë gjatë vitit 2015, në shumën 238 047 86 lekë.

Të ardhura nga paga si Prokuror duke shtuar shtesat dhe shpërblime në punë si dhe dieta të lidhura me funksionin nga data 01.01.2015 deri në datë 31.12.2015.

Të ardhurat  janë përfituar me anë të llogarisë rrjedhëse  të pagës.

Gjendja në këtë llogari bankare në datën 31.12.2015 ka qënë në masën -29.299, 61  lekë. Me llogarinë e pagës është e lidhur edhe një overdraft me kufi deri në shumën 100.000 lekë.

Shuma neto: 1.485.829.49 lekë.

Interesa të lidhura me llogarinë e kursimit për periudhën 01.01.2015 deri në datë 31.12.2015.

Shuma neto: 3.127. 82 lekë.

Të ardhurat e bashkëjetueses

Nga paga si punonjëse në Zyrën Qëndrore të Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë nga data 01.01.2015 deri në datën 31.12.2315.

Shuma neto: 719.474 lekë.

Kredi për blerje apartamenti në Tiranë në shumën 2.800.000 lekë, në Tiranë, me normë të interesit në vitin 2015 prej 5.3 %, me afat 20 vjet, me këst mujor 19.803.48 leke.

Kontratë kredie dt.10.07.2010.  Kësti i parë ka filluar me datë 6.08.2010.

Nga data 01.01.2015 deri me datë 31.12.2015 është shlyer shuma prej 238.047.86 lekë. Pra,12 këste 11 këste në shumën 19.803.48 lekë dhe një këst në shumën 20.209.58 lekë.

Detyrim huamarrje që në vitin 2010, në shumën 5000 euro.

Detyrimi i lidhur me kontratën e porosisë. Gjatë vilit 2015 është shlyer një pjesë e detyrimit në shumën 3000 euro, ndërsa pashlyer në shumën 1.428 euro

Deklarimi i bashkëjetueses

Shtesa në të holla nga të  ardhurat nga paga si punonjëse në Zyrën Qëndrore të Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, për periudhën nga data 01.01.2015 deri në datën 31.12.2015, në shumën 90.009,97 lekë.

Llogari bankare depozite në euro. Gjendja e llogarisë në datën 31.12.2015 ka qënë në shumën 8.000 euro.  Burimi i krijimi i të ardhurave: Kursime nga të ardhurat e përfituara nga pagat si punonjëse në ZRPP

Automjet me targa  i markës Mercedez-Benz. Clasi A 170. Burimi i krjimit: Blerë në datë, 02.12.2614, në  Ravena Itali, në 500 euro plus vlerën doganore të paguar në nëmentin e importhnit

Llogari overdraft në Bank. në shumën 51.000 me afat maturimi datë 31.12.2015.

Bashkëpronare në 1/5 pjesë të një shtëpie banimi me sipërfaqe ndërtimi 70m2. dhe sipërfaqe trualli 300m2 e ndodhur në Vlorë.

Të ardhurat nga paga si punonjëse në Zyrën Qëndrore të Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë nga data 01.01.2015 deri në datën 31.12.2015, në shumën 719.474 lekë.

Shlyerje e e detyrimit lidhur me llogarinë overdraft në 51.000 lekë.

Bashkëkredimarrëse në kredinë e babait, marrë me datë 26.10.2011. Shuma e kredisë është marrë për bletien e një apartamenti dhe këstet paguhen prej tij. Gjatë 2015 janë shlyer 4.548.28 euro. Principali i mbetur në dt.31.12.2015 është në shumën 41.556.28 euro.

Bashkëkredimarrëse me babain për kredinë e marrë me datë 06.02.2010. Gjatë vitit 2015 është shlyer shuma prej 877.328.13 lekë (principal+interesa). Shuma prej 700.000 lekë është depozituar nga babai në llogarinë rrjedhëse në dt.25.08.20I5 dhe është kaluar nga Bankë për mbylljen e kredisë..

Janë paguar 877.328.13 lekë.

Deklarata e vitit 2016

Shtesa në të holla, të ardhura nga paga si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykates së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.

Shuma prej 100.369,45 lekë në llogarinë bankare të kursimit në Raiffeisen Bank .

Gjëndja e llogarisë në datën 01.01.2016 ka qënë në shumën 8.167,82 lekë, por më datë 17.08.2016 llogaria është pakësuar në gjëndjen 335 lekë. Kështu që, gjendja në datë 31.12.2016 është shtesë në të ardhura të realizuara gjatë vitit 2016. Shuma e mësipërme bën pjesë në të ardhura të krijuara gjatë martesës, si rrjedhim janë në bashkepronësi bashkëshortore. Shuma, 100.369.45 lekë.

Shtesa në të holla, të ardhura nga paga e bashkëshortes si punonjëse në Zyrën Qëndrore të Rregjistrimit të Pasurive te Paluajtslune, Tirane.

Shuma prej 20.013,4 lekë në llogarinë bankare të kursimit të bashkeshortes ne Raijfeisen Bank.

Në llogarinë bankare gjendja në daten 31.12.2016 ka qënë në shumën 110.048,38 lekë, por pjesa tjeter e kësaj shume janë të ardhura te realizuara nga bashkeshortja para martese dhe nuk bëjnë pjesë në pasurinë bashkëshortore.  Shuma 20.013,4 lekë.

Shlyerje detyrimi ndaj Naim Braho në shumën 3000 euro. Kjo shumë është siguruar nga kursimet që bashkëshortja ka pasur të depozituara në llogarinë bankare në euro.

Shlyerje e kësteve përkatëse të kredis, ku gjatë vitit 2016 është shlyer shuma prej 220.547,87 lekë.

Shitje e automjetit me targa TR7380U,  në shumën 350.000  lekë.

Blerje e automjetit me targa AA102NB, në shumën 400000 lekë

Burimi:Shuma prej 350.000 lekë nga shitja e automjetit të mëparshëm, ndërsa shuma prej 50.000 leke, nga të ardhurat e siguruara nga paga gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2016.

Shlyerje detyrimi ndaj Fatmir Isufaj, detyrim i lidhur me   kontratën e porosisë Nr.4758 rep, Nr.927 Kol, date 12.06.2010, në vlerën 1.428 Euro.

Burimi i krijimit: Shuma është siguruar pjesërisht me kursimet e realizuara në vitin 2015 dhe pjesërisht nga të ardhurat e pagës ne tremujorin e parë të vitit 2016.

Kontratë shitblerje për blerjen e pasurisë së paluajtshme nr.367/145+3-70, zona kadastrale nr.3866, “Apartament”, ndodhur në lagjen Yzberisht, Njësia Administrative Kashar, Tiranë.

Burimi i krijimit: -Apartamenti i mësipërm është i njëjti apartament për të cilin është lidhur kontrata e porosisë nr.4758 Rep dhe nr.927 Kol, datë 12.06.2010.

Çmimi i blerjes së kësaj pasurie është paguar në katër këste:

Kësti i pare në shumën 5000 euro është paguar në momentin e lidhjes së kontratës së porosisë, shumë e marrë hua sipas deklaratës noteriale nr.780 Rep dhe nr.199 Kol, date 10.07.2010.

Kësti i dytë në shumën 20.000 euro është paguar me marrjen e kredisë

Kësti i tretë në shumën 3000 euro është paguar në vitin 2015.

Këto pagesa janë deklaruar edhe në deklarimet e mëparshme.

Kësti i fundit në shumën 1.428 euro është paguar në vitin 2016.

Një shumë prej 5.000 lekë e përfituar nga Bashkia Tiranë, si shpërblim për lindjen e fëmijës, shumë e cila është transferuar në Banken Kombëtare Greke.

Vlera e pasurisë është në shumën 29.000 Euro. Por, gjatë vitit 2016 është paguar vetëm shuma prej 1.428 Euro.

Të ardhura nga paga, shtesa dhe shërblime në punë, si Prokuror në Prokurorinë prane Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për periudhën 01.01.2016-18.02.2016, në shumën 216.744 leke.

Të ardhura nga paga, shtesa dhe shërblime në punë, si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë, për periudhën 18.02.2016-31.12.2016, në shumën 1.313.234 lekë.

Të ardhurat e mësipërme janë përfituar me anë të llogarisë rrjedhëse, Gjendja në këtë llogari bankare në datën 31.12.2016 ka qenë në masën -61.718 lekë. Me llogarinë e pagës është e lidhur edhe një overdraft me kufi deri në shumën 100.000 lekë.

Shuma gjithsej neto; 1.529.978 lekë.

Të ardhura nga shitja e automjetit me targa TR 7380 U, sipas kontratës nr.703 Rep dhe nr.644 Kol, date 03.03.2016, të lidhur para Noteres Alma Burgaj, Tiranë.

Shuma neto; 350.000 lekë.

Të ardhurat e bashkëshortes, nga paga si punonjëse në Zyrën Qendrore të Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë, nga data 31.01.2016 deri në datën 31.12.2016. Të ardhurat e mësipërme janë përfituar me anë të Ilogarisë rrjedhëse të pagës, gjendja në këtë llogari bankare në daten 31.12.2016 ka qenë ne masën -236,35 lekë.

Shuma neto: 516.288 lekë.

Të ardhurat për shpërblim e lindjes së fëmijës nga Bashkia Tiranë, në shumën 5.000 lekë.

Interesa te lidhura me llogarinë e kursinut, për periudhën 01.01.2016 deri në datë 31.12.2016.

Shuma neto: 39,56 leke.

Kredi për blerje apartamenti në ish-Komunën Kashar, lagje Yzberisht, në Tiranë, në shumën 2.800.000 lekë.

Detyrim huamarrje në vitin 2010, ndaj Naim Braho. Gjatë vitit 2016 është shlyer një pjesë e detyrimit në masën 3000 euro. Kjo shumë është siguruar nga kursimet që bashkeshortja ka pasur të depozituara në llogarinë në Euro.

Detyrim lidhur me kontratën e porosisë nr.4758 ‘ Rep dhe nr.927 Kol, datë 12.06.2010, me shtetasin Fatmir Isufaj. Gjate vitit 2016 është shlyer pjesa e mbetur e detyrimit në shumën 1.428 Euro. të siguruara nga kursimet e vitit 2015 dhe nga paga në tremujorin e pare 2016.

Detyrim ndaj Bankes lidhur me kartën e kreditit në shumën 287 Euro.

Detyrim ndaj Bankës lidhur me perdorimin e overdraftit, në shumën 61.718 lekë.

Të ardhurat nga paga e bashkëshortes si punonjëse në Zyrën Qendrore te Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë, nga data 01.01.2016 deri në datën 31.12.2016. Të ardhurat janë perfituar me anë te llogarisë rrjedhëse të pagë. Gjendja në kete llogari bankare në datën 31.122016 ka qenë në masën -236,35 leke.

Shuma neto: 516.288  lekë.

Bashkëkredimarrese në kredinë e babait, Agim Veraj

Kredia është marrë në datë 26.10.2011, shuma e kredisë ka qenë 46.660 Euro, me afat 20 vjet, me normë aktuale të interesit 7.5 %, me këst mujor 379.04 Euro.

Shuma e kredisë është marrë nga Agim Veraj, për blerjen e apartamentit ku banon vetë Agim Veraj, dhe këstet paguhen prej tij. Gjatë 2016 janë shlyer 4.548,48  Euro. Principali i mbetur ne dt.31.12.2016  është në shumën 40.373,35 Euro.

Related posts