Restaurohet një tjetër banesë, monument kulture në Berat

Restaurohet një tjetër banesë, monument kulture në Berat

Nga Adela ALLA –

Një vëmendje e veçantë po i kushtohet gjithnjë e më shumë restaurimit të banesave në qytetin e Beratit.

Ministria e Kulturës, Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe drejtoritë rajonale të Kulturës Kombëtare në të gjithë vendin, po punojnë çdo ditë në mbrojtje të trashëgimisë kulturore.

Në banesën Langore, monument kulture i kategorisë II, lagjia “Kala”, është drejt përfundimit restaurimi i qemerit të portës dhe muraturës së gurit.

Specialistët e DRKK Berat pas kësaj ndërhyrje do vijojnë me me pastrimin e territorit, zbërthimin e qemerit të portës, zbërthimin e strehës së saj duke vazhduar më pas me restaurimin e qemerit, si dhe restaurimin e strehës së portës.

Pas përfundimit të këtyre punimeve, specialistët marangozë do të trajtojnë portën e oborrit, duke bërë të mundur restaurimin e saj.

Qyteti i Beratit është një nga më të vjetrit në Shqipëri, me gjurmët e para të cilat datojnë që 2600-1800 para Krishtit. Ka edhe qeramika që nga shekulli i 7 apo 6.

Zona e Kalasë ka fortifikime guri që nga gjysma e parë e shekullit të 4-t. Në kohët e lashta ai ishte i njohur si Antipatreja Berat, një qytet i fortifikuar që ka arritur t’u rezistojë legjioneve romake të së kaluarës. 

Related posts