Takim i Rrjetit profesional Histori-Gjeografi-Berat

Takim i Rrjetit profesional Histori-Gjeografi-Berat

Takimi i rrjetit profesional histori-gjeografi, DAR Berat, trajtoi temën:”Hartimi i testeve”. Materiali i përgatitur u mbështet në udhëzuesit kurrikular lëndorë për historinë dhe gjeografinë. Në materialin e mëposhtëm do të njiheni më shumë rreth prezantimin dhe punes në grup të rrjetit.


Related posts